Ankiety wśród bezdomnych

Według raportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na terenie stolicy Górnego Śląska przebywają obecnie 694 osoby bezdomne. Mimo, że wielu z tych bezdomnych przebywa w miejscach niemieszkalnych, ponad połowa korzysta ze schronienia w ogrzewalniach, domach noclegowych i schroniskach dla bezdomnych. Placówki te prowadzone są przez różne organizacje, zarówno publiczne jak i pozarządowe. Fundacja Futprints nawiązała kontakt ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi w Katowicach placówki noclegowe dla bezdomnych. Celem tej współpracy jest przeprowadzenie badań wśród jak największej liczby osób bez stałego miejsca zamieszkania (przebywających zarówno w noclegowniach jak i „na ulicy”) i gruntowne poznanie ich również od strony ich kompetencji – zainteresowań, umiejętności, doświadczenia… Zdobycie tych informacji pozwoli na zrealizowanie dalszych celów.

 

Dnia 8 kwietnia zakończyliśmy badania ankietowe wśród osób przebywających w ogrzewalniach przy ulicy Sądowej i przy ulicy Sienkiewicza. Jednocześnie rozpoczęliśmy badania w domu noclegowym Towarzystwa im. Brata Alberta przy ul. Brackiej 18 oraz w Hotelu Pomocy Społecznej dla kobiet i dzieci przy ul. Orkana 7a.

Współpraca z organizacjami prowadzącymi te placówki przebiega sprawnie i sympatycznie. Bardzo krzepiące jest to, że wspólny cel nie dzieli, a łączy zaangażowane osoby.surveys-for-homeless