Bezdomni w Katowicach

Jeśli jesteś osobą bezdomną, znasz już taką osobę lub dopiero wasze drogi się spotkają, to w tym miejscu strony znajdziesz niezbędne, podstawowe informacje z terenu Katowic.

Wsparcie dla osób bezdomnych – ulotka

Aktualną ulotkę w wersji papierowej znajdziesz zawsze w SEKCJI DO SPRAW BEZDOMNYCH Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Morcinka 19a. Przez cały rok uzyskasz tam informację na temat miejsc noclegowych  i organizacji pomagających osobom bezdomnym w województwie śląskim.

Telefon: 32 209 00 09

W okresie od listopada do lutego również pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 100 022

www.mops.katowice.pl

Bieżące informacje przydatne osobom bezdomnym wywieszane są również w formie plakatu na głównym dworcu w Katowicach (Po prawej stronie wejścia od strony Placu Młodzieży Powstańczej/Plac Andrzeja)

Strony innych organizacji zajmujących się osobami bezdomnymi na terenie Katowic:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Katowickie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy Katowice

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Dom noclegowy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka

Dom Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty