Informacje

Wychodzimy z założenia, że zrozumienie problemu jest początkiem procesu jego rozwiązywania. Jednocześnie samo dzielenie się informacjami może być cenniejsze od pieniędzy. Dlatego jednym z celów Fundacji Futprints jest dzielenie się informacjami na temat różnych, marginalizowanych grup oraz pokazywanie pozytywnych rozwiązań. Obszary, w których planujemy przekazywać informacje to: